Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje

Trgovina na drobno

Trgovina na drobno

 

Popravi trgovska sekcija SDGZ združuje predvsem trgovine, ki se delijo na dve različni kategoriji: jestvine in ne-jestvine. Med prve spadajo klasične prodajalne, marketi, sadje in zelenjava, v drugo kategorijo pa: oblačila in obutev, tehnični artikli, trafike in knjigarne, agrarije in prodajalne kmetijskih izdelkov, drogerije, zlatarne – urarne, trgovine z gospodinjskimi stroji, železnine, prodajni centri gradbenega materiala, ploščic in sanitarij, darilnih predmetov in raznega blaga. Dejavnosti in pobude sekcije zadevajo predvsem promocijo (Trieste City Club), izobraževanje (tečaji za higienske norme HACCP), institucionalno sodelovanje z raznimi komisijami tržaške Trgovinske zbornice in občin, CONGAFI Commercio, ustanovitev centra CAT – servisi za trgovino, idr.

Sekcija organizira tudi kolektivne pobude in skupne investicije za člane, nudi pa tudi sindikalno asistenco in pravno svetovanje za odnose z osebjem ter tehnično pomoč za pridobivanje javnih sredstev in prispevkov iz deželnih in državnih skladov ter skladov EU.

Predsednica sekcije: MIRJAM MALALAN