INOVATIVNI PRISTOPI IN NE DESTRUKTIVNE TEHNIKE DIAGNOSTIKE V GRADBENIŠTVU

Namen tečaja, ki ga prireja Edilmaster, je uporabniku zagotoviti veščine spoznavanja in izvajanja neinvazivnih preiskav z uporabo instrumentov iz uporabne geofizike in PND (nedestruktivno testiranje) za preverjanje objektov in prisotnost podpogojev, namenjenih načrtovanju, tehničnem vodenju in nadzoru gradbenih del. Tečaj je odprt vsem prebivalcem s stalnim prebivališčem v deželi FJK, ki imajo ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje v enem ali več panogah v gradbeništvu.

Prijave se zbirajo do 10. oktobra 2019 preko priloženega obrazca, ki ga je potrebno poslati na elektronski naslov: avarin@scuolaedilets.it. Dodatne informacije tel. +39 040 2822432.