Gospodarski razvoj narodnih skupnosti in sodelovanje med Italijansko Unijo in SDGZ-jem Slovenskim deželnim gospodarskih združenjem

Sposobnost narodnih skupnosti, da imajo in razvijejo svojo lastno gospodarsko razsežnost, ki nudi dodano vrednost družbeni in gospodarski rasti ozemlja, članom Skupnosti omogoča, da lahko delajo v okolju, v katerem lahko komunicirajo v svojem materinem jeziku. To predstavlja dejavnik bistvenega pomena za ohranjanje in razvoj identitete neke skupnosti.

V Trstu se je danes sestala delegacija Italijanske unije, ki sta jo sestavljala predsednik Maurizio Tremul in vodja sektorja “Podjetništvo in komunikacija” izvršnega sveta, Ana Čuić Tanković, ter predstavniki  SDGZ-Slovenskega Deželnega Gospodarskega Združenja, predsednik Robert Frandolič, direktor Andrej Šik in direktor povezanega storitvenega podjetja Servis D.o.o. Ivan Perčič.

Zgodovinski razvoj in realnost slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem in v Sloveniji, sta, z ozirom na podjetniško razsežnost, korenito različna. V gospodarskem sektorju je slovenska narodna skupnost v Furlaniji Julijski-krajini razvila prepoznavno gospodarsko prisotnost, ki je globoko zakoreninjena na svojem zgodovinskem poselitvenem ozemlju, čeprav se je spopadala tudi z nekaterimi težavami.

Oblikovanje gospodarske osnove italijanske skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem je cilj, ki si ga je narodna skupnost zastavila, saj obe državi slonita na istih temeljih in sicer demokraciji, pluralizmu in tržnem gospodarstvu. Vendar so se V tem sektorju, kljub prizadevanjem, pojavile nekatere pomanjkljivosti, čeprav so v zadnjih letih naraščali ugodnejši pogoji za izvajanje te strategije.

Italijanska unija in SDGZ sta se na današnjem srečanju, po kratki predstavitvi gospodarske realnosti posameznih narodnih skupnosti, osredotočila na prenos izkušenj in znanj, katere si je Združenje nabralo v sektorju razvoja organizacijskih in operativnih oblik v gospodarskem sektorju, ki bi lahko bila primer za vzpostavitev tovrstne dejavnosti v italijanski skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem.

Storitve za podjetja, ki jih skupina SDGZ ponuja svojim članom in na tržišču preko svojih storitvenih podjetij, predstavljajo pomemben adut še posebno za gospodarsko strukturo slovenske narodne skupnosti v Italiji. Možnost, da bi lahko razvili podobne izkušnje in storitve v korist podjetnikov italijanske skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem, je zato konkretna realnost, h kateri bi morali stremeti tudi pri Uniji. Italijanska unija in Združenje sta se dogovorila, da bosta v prvi vrsti razvila medsebojno sodelovanje med organizacijama s posebnim sporazumom in skupnimi usklajenimi ukrepi.

Italijanska Unija in SDGZ že vrsto let aktivno sodelujeta na področju evropskih programov. SDGZ je partner v strateškem projektu “PRIMIS – Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin”, katerega vodilni partner je Italijanska unija s sedežem v Kopru, financiran pa je  iz programa Interreg VA Italija-Slovenija 2014-2020. Italijanska unija in SDGZ nameravata v prihodnje okrepiti medsebojno sodelovanje na področju evropskih programov in projektov.

SDGZ in Italijanska Unija nameravata tudi spodbujati rast gospodarske realnosti obeh narodnih skupnosti v vseh sektorjih in na vseh področjih ter iskati oblike sodelovanja, izmenjave in sinergij, ki lahko podpirajo podjetnike pri razvoju njihovih dejavnostih in internacionalizaciji.

Obstaja veliko gospodarskih sektorjev, v katerih so podjetja in podjetniki obeh narodnih skupnosti pridobili veliko izkušenj in prepoznavnost na ozemlju, ne le na regionalnem, temveč tudi na  nacionalnem nivoju (v gostinstvu in na splošno V eno-gastronomiji, trgovini, obrti, vinogradništvu in oljkarstvu, če naštejemo samo nekatere).

Italijanska unija in Združenje nameravata začeti prav iz tega potenciala pri izgradnji dolgoročnega, obsežnega sodelovanja v korist članov slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem in v Sloveniji ter splošne družbene blaginje.