EURADRIA 2019

V Trstu, na sedežu dežele FJK se je uradno začel projekt Euradria 2019.

Vodja čezmejnega partnerstva EURES je direkcija za delo avtonomne dežele FJK s tehnično podporo Informesta.
Italijanski in slovenski partnerji so se 19. februarja sestali, da bi začeli s projektnimi aktivnostmi.

Partnerstvo vključuje glavne akterje na trgu dela iz Dežele FJK in Slovenije, vključno z združenji delodajalcev (med katerimi je na italijanski strani tudi SDGZ ter Zbornici OOZ Nova Gorica in PGZ Koper iz Slovenije) ter sindikati delavcev in patronati (CGIL, CISL, UIL INAS, INCA, OSO), ki se dnevno soočajo z vpašanji mobilnosti delovne sile na čezmejnem območju med Italijo in Slovenijo.

Cilj projekta EURADRIA 2019 je zagotoviti nadaljnjo podporo mobilnosti na čezmejnem območju z nudenjem strokovne pomoči delavcem in podjetjem.

Popolnoma obnovljeni virtualni in fizični prostori, namenjeni čezmejnim vprašanjem, ki že delujejo na italijanskem in slovenskem območju, bodo pozornost celotnega partnerstva usmerili v odpravo posebnih ovir mobilnosti: med osrednjimi temami so med drugim varnost pri delu, invalidnost, obdavčevanje, družinska nadomestila in bolezen.

One stop shop (portal »vse na enem mestu«) in natančno izdelan komunikacijski načrt bosta pripomogla k izboljšanemu dostopu do dvojezičnih informacij (v italijanščini in slovenščini) in lažji uporabi vsebin preko video posnetkov in webinarjev.

Nenazadnje bo vzpostavitev stalne opazovalnice o čezmejnosti, ki jo bo upravljala Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina, prispevala k ugotavljanju in spremljanju trendov in dinamike čezmejnega trga na podlagi specifičnih kazalcev.

Dodatne informacije o projektu so dostopne v italijanščini na spletni strani Dežele FJK.

EURES FVG ima svoje profile tudi na socialnih omrežjih Linkedin, Facebook in Twitter.