Elektronsko izdajanje računov: srečanje za člane SDGZ: 13. decembra 2018 ob 18. uri na Opčinah

Spoštovani člani SDGZ,

s prvim januarjem 2019 bo stopilo v veljavo

 

obvezno izdajanje

ELEKTRONSKIH RAČUNOV

za vsa podjetja v Italiji pri izvajanju storitev in dobav med podjetji (B2B) in tudi končnim potrošnikom (B2C). Samo redke kategorije subjektov bodo izvzete.

Ker gre za pomembno novost in pravo revolucijo pri vodenju in upravljanju katerega koli podjetja, prirejamo, skupaj s našim storitvenim podjetjem Servis doo in podporo CATA FVG,

informativno srečanje
na to temo, ki bo

13. decembra 2018 v Prosvetnem domu na Opčinah ob 18.00.

Mesta na razpolago so omejena, zato prosimo vse interesente, da se prijavijo preko

spletnega obrazca

 

najkasneje do 10. decembra! Prednost bodo imele osebe, ki se prej prijavijo. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.

Dodatne informacije so na voljo na sledeči spletni povezavi.