DPCM 22 marec -nekatera pojasnila in praktični napotki

DEJAVNOSTI VEZANE NA OSNOVNE IN STRATEŠKE VERIGE 

Uredba predsednika vlade z dne 22. marca 2020 o prekinitvi dejavnosti zaradi omejevanja širjenja COVID19 predvideva, da lahko dejavnosti, ki niso vključene v Prilogo 1, v vsakem primeru delujejo

  • če so funkcionalne za zagotavljanje neprekinjenosti dobavnih verig dejavnosti iz Priloge 1 k uredbi predsednika vlade z dne 22. marca 2020;
  • če so funkcionalne za zagotavljanje neprekinjenosti javnih storitev in osnovnih storitev iz točke e) uredbe predsednika vlade z dne 22. marca 2020

Zgoraj navedena podjetja morajo poslati sporočilo preko PEC pristojni Prefekturi.

Podjetja, ki izvajajo več gospodarskih dejavnosti (ki jih opredeljujejo kode ATECO v vsakem izpisku iz registra podjetij), bodo lahko nadaljevala z dejavnostjo izključno za dejavnosti, ki so navedene v prilogah DPCM z dne 22. marca in 11. marca, ali tistih, ki so navedene v zgornjih dveh točkah.

Vse dejavnosti lahko nadaljujejo z delom na razdaljo.

V prilogi vam pošiljamo obrazec, ki ga morate izpolniti in poslati Prefekturi z navedbo podjetij / institucij (ali vsaj njihovo tipologijo), katerim zagotavljate svoje izdelke / storitve.

TRGOVSKE DEJAVNOSTI

Želimo vas spomniti, da kar zadeva trgovske dejavnosti, lahko nadaljujejo s poslovanjem vse tiste, ki prodajajo na daljavo. Kar zadeva druge vrste trgovinskih obratov, lahko obratujejo izključno tiste, ki so vključene v ministrsko uredbo z dne 11. marca 2020, samo če delujejo v skladu z varnostnimi standardi in ukrepi ter s protokolom za delovna mesta.

DOSTAVA HRANE NA DOM (RESTAVRACIJE, DELIKATESE, PEKARNE, PRIDELOVALCI…)

Iz soočenja z ostalimi stanovskimi organizacijami izhaja, da je ta dejavnost dovoljena, saj spada med one, ki jih 1. člen, črka f)  uredbe Predsednika vlade z dne 22. marca 2020 (“… proizvodnja, prevoz, trženje in dobava zdravil, zdravstvene opreme in medicinsko-kirurških pripomočkov, pa tudi kmetijskih in živilskih izdelkov je vedno dovoljena”).

Priporočljivo je upoštevati higiensko-sanitarne napotke, ki smo vam jih predhodno posredovali https://www.sdgz.it/prodaja-na-daljavo-in-dostava-na-dom-komercialna-priloznost/

Oseba, ki izvaja dostave, mora imeti samoizjavo o premikanju iz enega v drugi kraj, v katerem morajo biti imensko navedene stranke, za katere opravljamo dostavo.

Dostave lahko izvajamo tudi v drugih občinah.

PRILOGE: