Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione regionale economica slovena

Direttivo