DIGITAL VOUCHER: razpis 2020

Nepovratna sredstva za stroške svetovanja in izobraževanja na temo digitalizacije podjetij

SDGZ Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča cenjene člane, ki imajo sedež ali podružnico na področju bivših pokrajin TS in GO, da je

od 12.00 dne 12 novembra 2020 in do 18.00 dne 12. decembra 2020 

možno vložiti prošnjo, na predvidenih obrazcih, za nepovratni prispevek.

Vlogo je potrebno elektronsko podpisati in poslati preko certificirane elektronske pošte (PEC) na naslov:  cciaa@pec.vg.camcom.it.

Sklad znaša 50.000€, voučer za vsako posamezno podjetje pa ne bo smel presegati 5.000€ s kritjem 80% upravičenih stroškov (brez DDV).

Na voucher je predviden odbitek v višini 4%.

Trgovinska zbornica si tudi pridržuje pravico, da lahko tudi skrajša rok v primeru porabe razpoložljivih sredstev.

Upravičeni stroški

  • stroški za svetovanje in/ali izobraževanje
  • stroški, ki so nastali od 1. januarja 2020

Prispevek je podvržen pravilu “de minimis”

Pravilnik

Obrazci za predstavitev vloge

Informacije