Davčni kredit za komisije na transakcijah pri elektronskih plačilih

Zakonodajalec je uvedel davčni kredit v korist gospodarskih obratov, samostojih podjetnikov in profesionalcev v višini 30% komisij vezanih na tranzacije za plačila izvedena preko sledečih plačilnih sistemov:

 • kreditne, debetne in predplačniške kartice
 • drugi sledljivi načini elektronskih plačil.

Kredit se prizna obratom, ki so v prejšnjem davčnem letu ustvarili prihodke ali imeli honorarje nižje od 400.000,00 EUR.

Od kdaj?

Od 1.7.2020

Obveznosti

Banka

Mesečno in elektronsko pošljejo seznam opravljenih transakcij in informacije v zvezi s plačanimi provizijami.

Posredovanje informacij je potrebno opravljiti:

 • elektronsko (npr. preko certificirane elektronske pošte PEC ali preko spletnega bačništva);
 • v roku dvajsetih dni od konca obračunskega obdobja.

Gospodarski obrat

Poslati predvideno mesečno elektronsko sporočilo Davčnemu uradu, ki vsebuje;:

 • davčno številko obrata;
 • mesec in leto zaračunavanja provizij;
 • skupno število plačilnih transakcij, opravljenih v referenčnem obdobju;
 • skupno število plačilnih transakcij, ki jih je v referenčnem obdobju mogoče pripisati končnim potrošnikom;
 • znesek provizij, zaračunanih za plačilne transakcije, ki jih je mogoče pripisati končnim potrošnikom;
 • znesek periodičnih fiksnih stroškov, ki vključujejo spremenljivo število brezplačnih transakcij, tudi če vključujejo pristojbino za opravljanje storitve.

Uporaba davčnega kredita

Zadevni davčni kredit se lahko uporabi v kompenzaciji izključno preko obrazca F24, začenši od meseca, ki sledi nastanku stroškov.

Navedba davčnega kredita

Davčni kredit je potrebno ovrednotiti:

 • v davčni napovedi vezani na leto uporabe;
 • v davčnih obračunih za naslednja davčna obdobja, do tistega, v katerem se zaključi njihova uporaba.

Davčni kredit ne prispeva k oblikovanju dohodka za namene dohodnine in vrednosti proizvodnje za namene davka IRAP.