Davčni kredit na komisije za sledljiva plačila

Kot smo že poročali, je uredba 124/2019 predvidela davčni kredit za podjetja in samostojne poklice za transakcije, ki potekajo preko sledljivih načinov plačila (debetne, kreditne in predplačniške kartice ali drugih sledljivih načinov plačila bodisi preko POS kot na spletu) za nakupe končnih potrošnikov (ne podjetij).

Zato, da lahko podjetje ali samostojni poklic koristi davčni kredit, njegovi prihodki od prodaje ali honorarjev ne smejo presegati 400.000€. Davčni kredit znaša 30% komisij za tovrstne operacije in se lahko uveljavlja od 1. julija dalje.

Finančni operaterji (banke in druge institucije), ki nudijo tovrstne storitve svojim odjemalcem, morajo mesečno sporočiti seznam operacij in vplačanih provizij. Finančni operaterji morajo Davčni upravi tudi redno sporočati te podatke.

Podjetja bodo lahko davčni kredit uporabila izključno v kompenzaciji preko obrazca F24 in kode davka 6916. Davčni kredit bo potrebno tudi označiti tudi v davčni napovedi, čeprav ne predstavlja obdavčenega dohodka za namene davkov IRPEF/IRES in IRAP. Podjetja bodo morala hraniti dokumentacijo za obdobje 10 let.

Spominjamo, da je olajšava podvržena pravilu “de minimis”.

Zakonska osnova je dostopna na spletni strani Davčne uprave: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-d-imposta-su-commissioni-pagamenti-elettronici/normativa-e-prassi