Pomembne novosti v zvezi s prevažanjem odpadkov v Italiji: Okrožnica Albo 7/2019

Nacionalni odbor evidence upravljalcev z odpadki Albo Nazionale Gestori Ambientali je na svoji spletni strani objavil okrožnico št.7, ki vnaša pomembne novosti za veliko večino podjetij vpisanih v evidenco. Okrožnica določa, da bodo od prvega septembra 2019 dalje vsa podjetja, ki imajo vozila na leasing ali najemu, 30 dni pred zapadlostjo posameznih lizinških ali najemnih pogodb prejela opozorilo preko PEC naslova, ki so ga registrirala ob vpisu v evidenco, Podjetja… Read more »

NACIONALNA PODATKOVNA BAZA in REGISTER F-PLINI

V Uradnem listu je bil objavljen odlok D.P.R. 146/2018, ki vzpostavlja nacionalno podatkovno bazo naprav s fluoriranimi toplogrednimi plini in opremo, ki vsebuje F-pline, in določa, da morajo certificirana podjetja od 25. septembra 2019 sporočiti podatke o nameščenih napravah, popravilih, vzdrževanjih in nadzoru nad uhajanjem ter demontaže opreme in naprav, ki vsebuje fluorirane pline. Katere naprave pridejo v poštev Potrebno bo sporočiti podatke vezane na posege, ki so bili opravljeni… Read more »

Poletne razprodaje: od 6. julija do 30. septembra 2019

SDGZ Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča, da je Deželni svet določil obdobja, v katerih se lahko izvede poletne razprodaje na sezonskih modnih izdelkih, ki niso bili prodani v določenem časovnem obdobju.Poletne razprodaje se lahko torej izvedejo med soboto, 6. julijem in 30. septembrom 2019. Sporočilo na občinski SUAP ni potrebno. Operaterji morajo izpolnjevati naslednje pogoje, sicer tvegajo upravne kazni: razprodaja mora biti izrecno označena in mora vsebovati datum začetka in… Read more »

Nepovratna sredstva za pospeševanje digitalizacije mikro, malih in sredje velikih podjetij

Trgovinska zbornica Julijske krajine (“CCIAA della Venezia Giulia”) je tudi za leto 2019 objavila razpis za olajšave v obliki nepovratnih voucherjev z namenom, da podjetje pospeši digitalizacijo v podjetju na osnovi  t.i. Piano Impresa 4.0. Prošnjo lahko od 10. aprila do 15. julija 2019 predstavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki delujejo v katerem koli sektorju in ki imajo sedež oz. enoto v pokrajinah Trst in Gorica in ki imajo pogoje, predvidene v razpisu. Upravičeni… Read more »