Avgustovska uredba: novosti na delovnopravnem področju, socialni blažilci

Oprostitev prispevka za podjetja, ki ne zaprosijo za nadomestni dohodek (dopolnilna blagajna-CIG) Podjetja, ki ne zaprosijo za nadomestni dohodek, so pa zanj zaprosila maja in junija 2020, lahko vložijo prošnjo za oprostitev plačila prispevka v višini dvojnega zneska ur nadomestnega dohodka v mesecu maju in juniju. Oprostitev se lahko koristi do 31. decembra 2020 in se lahko uporablja za obdobje največ 4 mesecev. Prizna se tudi podjetjem, ki so zaprosila… Read more »

Avgustovska uredba – davčni vidiki

Nepovratna sredstva za gostinska podjetja Namenjena so podjetjem s prevladujočo gostinsko dejavnostjo (koda ATECO 56.10.11), menze (ATECO koda 56.29.10) in stalnim gostinstvom po pogodbi (ATECO koda 56.29.20). Ta podjetja: če so začela poslovati do 1.1.2019, morajo dokazati, da so v četrtletju od marca do junija 2020 imela 75-odstotni izpad prometa od prodaje ali povprečnih iztržkov v primerjavi z enakim časovnim okvirom v letu 2019; če so začela poslovati po 1.1.2019,… Read more »

Davčni kredit na komisije za sledljiva plačila

Kot smo že poročali, je uredba 124/2019 predvidela davčni kredit za podjetja in samostojne poklice za transakcije, ki potekajo preko sledljivih načinov plačila (debetne, kreditne in predplačniške kartice ali drugih sledljivih načinov plačila bodisi preko POS kot na spletu) za nakupe končnih potrošnikov (ne podjetij). Zato, da lahko podjetje ali samostojni poklic koristi davčni kredit, njegovi prihodki od prodaje ali honorarjev ne smejo presegati 400.000€. Davčni kredit znaša 30% komisij… Read more »

Obvezno sporočilo naslova PEC Registru podjetij ali profesionalnemu seznamu

Zakonska uredba o poenostavitvah (DL 76/2020) je določila 1. oktober 2020 kot termin do katerega je potrebno Registru podjetij (za družbe in samostojne podjetnike) ali lastnemu profesionalnemu seznamu (za samostojne strokovnjake), sporočiti naslov certificirane elektronske pošte (PEC), za tiste, ki tega niso že storili. DRUŽBE Za družbe, ki ne spoštujejo predvidenega termina, je predvidena globa v višini 412€ za vsakega upravitelja, če se znesek poravna v roku 90 dni (člen… Read more »