Sprememba telefonske številke podružnice SDGZ-Servis v Obrni Coni Dolina

Sprememba telefonske številke v O.C.Dolina Obveščamo cenjene člane in stranke, da je naša podružnica v Obrtni Coni Dolina zamenjala številko. Nova telefonska številka je sledeča: Telefon: (+39) 040 67248 90 Stara številka bo aktivna še nekaj dni s preusmeritvijo klicev na nov kontakt, zatem bo ukinjena. Email ostaja nespremenjena: servisdolina(at)servis.it.

Pomembni sporazumi v korist članov Združenja

Sporazum s SALUS-Policlinico Triestino Na podlagi sporazuma, podpisanega s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, SALUS-Policlinico Triestino Spa nudi vsem članom, njihovim družinskim članom ter zaposlenim ugodne pogoje in posebne popuste za specialistične obiske in radiološke storitve, magnetne resonance, CT in ultrazvočne preglede ter za vse ostale ambulantne storitve, ki jih zagotavja kot zasebna zdravstvena ustanova. Na voljo je tudi nova storitev “Spletni laboratorij” (https://www.salustrieste.it/laboratorio-online), ki omogoča dostop do storitev na veliko… Read more »

Zapadlost dovoljenj za prevoz odpadkov za lastne potrebe (kategorija 2-bis)

SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje opozarja vsa podjetja, ki imajo dovoljenje za prevoz odpadkov za lastne potrebe in so vpisani v nacionalno evidenco upravljalcev z odpadki (kategorija 2-bis), da dovoljenje, v skladu z veljavno zakonodajo, traja deset let. Zapadlost dovoljenj za prevoz odpadkov za lastne potrebe (kategorija 2-bis) 25. decembra 2020 bodo zapadla vsa dovoljenhja izdana od 15. aprila 2008 do 25. decembra 2010 (datum začetka veljavnosti zakonodajne uredbe 205/2010). To… Read more »

Ponovni zagon po Covidu-19: nova sredstva FJK za podjetja, ki inovirajo

Avtonomna dežela FJK je namenila dodatna sredstva podjetjem, ki vlagajo v inovacije iz sklada ROP ESRR 2014–2020 za kljubovanje gospodarskim razmeram, do katerih je pripeljala epidemija Covid-19. TEHNOLOŠKE INOVACIJE: linija 2.3.c.1 15. juljia se odpira razpis za podporo konkurenčnosti in tehnoloških inovacij MSP v različnih sektorjih deželnega proizvodnega sistema, ki financira tehnološke naložbe za kljubovanje izrednim zdravstvenim razmeram vezanih na epidemijo Covid-19. INOVACIJA V PROCESU IN ORGANIZACIJI: linija 1.2.a.1 21.… Read more »