Pomembne novosti v zvezi s prevažanjem odpadkov v Italiji: Okrožnica Albo 7/2019

Nacionalni odbor evidence upravljalcev z odpadki Albo Nazionale Gestori Ambientali je na svoji spletni strani objavil okrožnico št.7, ki vnaša pomembne novosti za veliko večino podjetij vpisanih v evidenco. Okrožnica določa, da bodo od prvega septembra 2019 dalje vsa podjetja, ki imajo vozila na leasing ali najemu, 30 dni pred zapadlostjo posameznih lizinških ali najemnih pogodb prejela opozorilo preko PEC naslova, ki so ga registrirala ob vpisu v evidenco, Podjetja… Read more »

Poletne razprodaje: od 6. julija do 30. septembra 2019

SDGZ Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča, da je Deželni svet določil obdobja, v katerih se lahko izvede poletne razprodaje na sezonskih modnih izdelkih, ki niso bili prodani v določenem časovnem obdobju.Poletne razprodaje se lahko torej izvedejo med soboto, 6. julijem in 30. septembrom 2019. Sporočilo na občinski SUAP ni potrebno. Operaterji morajo izpolnjevati naslednje pogoje, sicer tvegajo upravne kazni: razprodaja mora biti izrecno označena in mora vsebovati datum začetka in… Read more »

Sodelovanje v telefonski anketi o stanju in razvoju slovenskega gospodarstva v Italiji

Spoštovani člani, Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) vas vljudno vabi k sodelovanju v telefonski anketi o stanju in perspektivah slovenskega gospodarstva v Italiji. Anketa je sestavni del raziskovalnega projekta, ki ga izvajata Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) in Sklad Libero in Zora Polojaz v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem in Kmečko zvezo. Z anketo bi radi pridobili informacije o sodobnem ustroju in delovanju slovenskih podjetij v Italiji, o trenutnem stanju… Read more »

EURADRIA 2019

V Trstu, na sedežu dežele FJK se je uradno začel projekt Euradria 2019. Vodja čezmejnega partnerstva EURES je direkcija za delo avtonomne dežele FJK s tehnično podporo Informesta. Italijanski in slovenski partnerji so se 19. februarja sestali, da bi začeli s projektnimi aktivnostmi. Partnerstvo vključuje glavne akterje na trgu dela iz Dežele FJK in Slovenije, vključno z združenji delodajalcev (med katerimi je na italijanski strani tudi SDGZ ter Zbornici OOZ… Read more »