Subvencije dežele FJK za podjetja: sprememba seznama upravičenih dejavnosti

Dežela FJK je odobrila razširitev seznama kod dejavnosti, ki so upravičene do nepovratnih prispevkov za kritje škode (upad prometa), ki jih je povzročila epidemija Covid-19. Glede na prejšnjo izvedbo, so bile dodane nekatere dejavnosti, pod pogojem, da so slednje tudi prisotne v rednem izpisu iz registra podjetij in da imajo upravičenci sedež v deželi FJK, iz seznama pa so bile tudi črtane nekatere kategorije. Vsak upravičenec lahko predstavi le eno… Read more »

Poletna razprodaja: letos od 1. avgusta

Deželni odbor FJK je na zasedanju 12. junija, v skladu s smericami konference dežel in avtonomnih pokrajin določila, da se letošnje obdobje poletnih razprodaj začne 1. avgusta in traja do 30. septembra. Odbornik za gospodarstvo dežele FJK Bini je povedal, da gospodarska kriza, ki so jo utrpeli trgovci zaradi epidemije je botrovala odločitvi, da se spremeni datum pričetka poletne razprodaje 2020. Zato, da bi zadostili potrebam trgovskega sektorja, smo se… Read more »

Odredba 20/PC Dežele FJK

Predsednik avtonomne dežele Furlanije Julijske-krajine je podpisal novo odredbo št. 20/PC, ki velja od danes 1. julija do 31. julija. DOLOČILA Potrjujejo se sledeča določila: obvezna je uporaba zaščitnih sredstev za dihala v zaprtih prostorih dostopnih za javnost in v vseh primerih, ko ni možno ohranjati medsebojno razdaljo vsaj enega metra (tudi na odprtem) med osebami, ki se sobivajo. Ob premikanju s prevoznimi sredstvi je potrebno uporabljati zaščitno masko, če… Read more »

Varnostni protokoli COVID-19 za gradbišča v Italiji

Izvajanje storitev na italijanskem ozemlju: varnostne zahteve za vstop na manjša in večja gradbišča Seminar je namenjen vsem gradbincem, monterjem, podjetjem, ki vgrajujejo stavbno pohištvo in na splošno tistim, ki tako ali drugače vstopajo na italijansko območje za izvajanje storitev. Spletni seminar prireja SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje v sodelovanju in s podporo javne agencije SPIRIT Slovenija in bo potekal preko platfome ZOOM dne 23. junija ob 9.30. Program lahko brezplačno prevzamete na računalnik preko povezave https://zoom.us/download ali namestite aplikacijo za… Read more »