Zapadlost dovoljenj za prevoz odpadkov za lastne potrebe (kategorija 2-bis)

SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje opozarja vsa podjetja, ki imajo dovoljenje za prevoz odpadkov za lastne potrebe in so vpisani v nacionalno evidenco upravljalcev z odpadki (kategorija 2-bis), da dovoljenje, v skladu z veljavno zakonodajo, traja deset let. Zapadlost dovoljenj za prevoz odpadkov za lastne potrebe (kategorija 2-bis) 25. decembra 2020 bodo zapadla vsa dovoljenhja izdana od 15. aprila 2008 do 25. decembra 2010 (datum začetka veljavnosti zakonodajne uredbe 205/2010). To… Read more »

Poletna razprodaja FJK: letos dodatno anticipiran začetek: sobota 25. julij 2020

Konferenca dežel in avtonomnih pokrajin je na svojem zadnjem zasedanju, ki je potekalo 20.7.20, sprejela odločitev, da se obdobje poletnih razprodaj dodatno anticipira od prej predvidenega 1. avgusta na to soboto 25. julija 2020. Deželni odbor FJK bo o tem formalno sklepal v petek, po pogovorih z Deželo pa si lahko upamo trditi, da ne bo prišlo do sprememb pri datumu začetka. V istem pogovoru so predstavniki SDGZ Deželi poudarili,… Read more »

Ponovni zagon po Covidu-19: nova sredstva FJK za podjetja, ki inovirajo

Avtonomna dežela FJK je namenila dodatna sredstva podjetjem, ki vlagajo v inovacije iz sklada ROP ESRR 2014–2020 za kljubovanje gospodarskim razmeram, do katerih je pripeljala epidemija Covid-19. TEHNOLOŠKE INOVACIJE: linija 2.3.c.1 15. juljia se odpira razpis za podporo konkurenčnosti in tehnoloških inovacij MSP v različnih sektorjih deželnega proizvodnega sistema, ki financira tehnološke naložbe za kljubovanje izrednim zdravstvenim razmeram vezanih na epidemijo Covid-19. INOVACIJA V PROCESU IN ORGANIZACIJI: linija 1.2.a.1 21.… Read more »