SDGZ in ostale gospodarske organizacije iz zamejstva gosti predsednika vlade RS Šarca

V ponedeljek 13. januarja, je na pobudo gospodarskih organizacij SDGZ-Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta, SGZ Slovenske gospodarske zveze iz Celovca ter RASK-Razvojne agencije Slovenska krajina iz Monoštra in društva EU Korak iz Reke, potekal sestanek pri predsedniku vlade Republike Slovenije Marjanu Šarcu. Glavna tematika sproščenega in konstruktivnega pogovora, na katerem so bili prisotni poleg predsednika vlade, tudi predstavniki ministrstva za gospodarski razvoj, so bili mladi in perspektive za njihovo… Read more »

Subvencije za mreže podjetij (MSP)

Subvencijo lahko koristijo mala in srednjevelika podjetja (MSP), ki nameravajo sodelovati v projektu mreženja. Prošnje lahko predstavijo tudi že obstoječe mreža podjetij, ki so že pravni subjekt in ki izvajajo projekt agregacije v mrežo. Višina prispevka znaša največ 50% upravičenih stroškov, znesek prispevka pa je lahko največ 150.000 eur.  Upravičeni stroški so npr.: storitve svetovanja in izobraževanja, notarski honorar za ustanovitev mreže podjetij nakup in realizacija informativnega in promocijskega materiala specialistična svetovanja… Read more »

S.I.S.S.I. 2.0 – ŽENSKE V PODJETNIŠTVU – Kreativnost in občutljivost kot dodatna vrednost

S.I.S.S.I. 2.0 – ŽENSKE V PODJETNIŠTVU – Kreativnost in občutljivost kot dodatna vrednost 2.0 Ponedeljek 16. decembra ob 15.00, Konferenčna dvorana Ascom Gorica – ulica Locchi, 14/1 – GORICA Projektni seminar, namenjen spodbujanju podjetniške kulture in ustvarjanju podjetij ter samozaposlitve: IMPRENDERO’ [v] FJK – S.I.S.S.I.  2.0 15:00POZDRAVI IN UVODAlessandro InfantiGeneralni direktor Ad Formandum – vodja SISSI 2.0Elisa MarzinottoDirektorica službe za usklajevanje družinske politike – Dežela FJK 15:30OKROGLA MIZA Moderatorka Giulia CastellanDirektorica Formedil… Read more »

Zasedanje javnih površin v prazničnem obdobju v Občini Trst

Spoštovani člani, prejeli smo obvestilo Občine Trst o ukrepih za spodbujanje in promocijo komercialnega sektorja v prazničnem času. Navajamo dejavnosti, ki bodo v prazničnem času dovoljene ter prilagamo prošnjo o uporabi javnih površin, ki jo je potrebno predložiti Občini Trst. Občinski odbor je sklenil podeliti izredna dovoljenja za uporabo javnih površin lastnikom javnih obratov in izvajalcem komercialnih dejavnosti, ne glede na sicer veljavne občinske predpise, v obdobju od 6. decembra… Read more »