Davčni kredit na komisije za sledljiva plačila

Kot smo že poročali, je uredba 124/2019 predvidela davčni kredit za podjetja in samostojne poklice za transakcije, ki potekajo preko sledljivih načinov plačila (debetne, kreditne in predplačniške kartice ali drugih sledljivih načinov plačila bodisi preko POS kot na spletu) za nakupe končnih potrošnikov (ne podjetij). Zato, da lahko podjetje ali samostojni poklic koristi davčni kredit, njegovi prihodki od prodaje ali honorarjev ne smejo presegati 400.000€. Davčni kredit znaša 30% komisij… Read more »

Obvezno sporočilo naslova PEC Registru podjetij ali profesionalnemu seznamu

Zakonska uredba o poenostavitvah (DL 76/2020) je določila 1. oktober 2020 kot termin do katerega je potrebno Registru podjetij (za družbe in samostojne podjetnike) ali lastnemu profesionalnemu seznamu (za samostojne strokovnjake), sporočiti naslov certificirane elektronske pošte (PEC), za tiste, ki tega niso že storili. DRUŽBE Za družbe, ki ne spoštujejo predvidenega termina, je predvidena globa v višini 412€ za vsakega upravitelja, če se znesek poravna v roku 90 dni (člen… Read more »

Zapadlosti september 2020

Sreda, 16.9.2020 plačilo prispevkov in davčnih odbitkov, ki so bili zamrznjeni z ukrepi odobrenimi meseca marca, aprila in maja: v enkratnem znesku v 4 obrokih v avgustovski uredbi sta predvideni tudi še sledeči opciji: v višini 50%: ali v enkratnem znesku, ali v največ 4 obrokih preostalih 50%: ali v enkratnem znesku, ali v največ 24 obrokih od januarja 2021 dalje plačilo davčnih odbitkov ob izvoru za delodajalce, nadomestne davčne… Read more »

Odredba 27/PC FJK

Predsednik Dežele FJK je z lastno Odredbo 27/PC podaljšal veljavnost Odredbe 22/PC do vključno 30. septembra 2020. Ostajajo veljavne tudi določbe Ministrstva za zdravje z dne 12. in 16. avgusta. Želimo opozoriti, da odredba Ministrstva za zdravje z dne 16. avgusta določa obveznost nošenja maske tudi na prostem od 18-ih do 6-ih, v območjih, ki so v neposredni bližini lokalov odprtih za javnost in na javnih površinah, kjer je možnost… Read more »