Avgustovska uredba: novosti na delovnopravnem področju, socialni blažilci

Oprostitev prispevka za podjetja, ki ne zaprosijo za nadomestni dohodek (dopolnilna blagajna-CIG) Podjetja, ki ne zaprosijo za nadomestni dohodek, so pa zanj zaprosila maja in junija 2020, lahko vložijo prošnjo za oprostitev plačila prispevka v višini dvojnega zneska ur nadomestnega dohodka v mesecu maju in juniju. Oprostitev se lahko koristi do 31. decembra 2020 in se lahko uporablja za obdobje največ 4 mesecev. Prizna se tudi podjetjem, ki so zaprosila… Read more »

Avgustovska uredba – davčni vidiki

Nepovratna sredstva za gostinska podjetja Namenjena so podjetjem s prevladujočo gostinsko dejavnostjo (koda ATECO 56.10.11), menze (ATECO koda 56.29.10) in stalnim gostinstvom po pogodbi (ATECO koda 56.29.20). Ta podjetja: če so začela poslovati do 1.1.2019, morajo dokazati, da so v četrtletju od marca do junija 2020 imela 75-odstotni izpad prometa od prodaje ali povprečnih iztržkov v primerjavi z enakim časovnim okvirom v letu 2019; če so začela poslovati po 1.1.2019,… Read more »

Pomembni sporazumi v korist članov Združenja

Sporazum s SALUS-Policlinico Triestino Na podlagi sporazuma, podpisanega s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, SALUS-Policlinico Triestino Spa nudi vsem članom, njihovim družinskim članom ter zaposlenim ugodne pogoje in posebne popuste za specialistične obiske in radiološke storitve, magnetne resonance, CT in ultrazvočne preglede ter za vse ostale ambulantne storitve, ki jih zagotavja kot zasebna zdravstvena ustanova. Na voljo je tudi nova storitev “Spletni laboratorij” (https://www.salustrieste.it/laboratorio-online), ki omogoča dostop do storitev na veliko… Read more »

Davčni kredit na komisije za sledljiva plačila

Kot smo že poročali, je uredba 124/2019 predvidela davčni kredit za podjetja in samostojne poklice za transakcije, ki potekajo preko sledljivih načinov plačila (debetne, kreditne in predplačniške kartice ali drugih sledljivih načinov plačila bodisi preko POS kot na spletu) za nakupe končnih potrošnikov (ne podjetij). Zato, da lahko podjetje ali samostojni poklic koristi davčni kredit, njegovi prihodki od prodaje ali honorarjev ne smejo presegati 400.000€. Davčni kredit znaša 30% komisij… Read more »