Avgustovska uredba: novosti na delovnopravnem področju, socialni blažilci

Oprostitev prispevka za podjetja, ki ne zaprosijo za nadomestni dohodek (dopolnilna blagajna-CIG)

Podjetja, ki ne zaprosijo za nadomestni dohodek, so pa zanj zaprosila maja in junija 2020, lahko vložijo prošnjo za oprostitev plačila prispevka v višini dvojnega zneska ur nadomestnega dohodka v mesecu maju in juniju. Oprostitev se lahko koristi do 31. decembra 2020 in se lahko uporablja za obdobje največ 4 mesecev. Prizna se tudi podjetjem, ki so zaprosila za CIG po 12. juliju.

Oprostitev plačila socialnih prispevkov za zaposlovanje

Predvidena je oprostitev plačila socialnih prispevkov za zaposlovanje za nedoločen čas, ki so bile opravljene po 15. Avgustu 2020, ne glede na starost delavcev.

Oprostitev plačila lahko znaša največ 8.060,00€ letno, preračunanih na mesečni podlagi in za obdobje največ 5 mesecev.

Oprostitev plačila socialnih prispevkov za zaposlovanje v turizmu in kopališčih

Predvidena je oprostitev plačila socialnih prispevkov tudi za sezonsko zaposlovanje oz. tisto za določen čas do 31. decembra 2020 samo za turistični sektor in kopališča.

Oprostitev velja za obdobje največ 3 mesecev v višini 8.060,00 € letno, preračunanih na mesečni podlagi.

Pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki zapadejo, se lahko do 31. decembra 2020 podaljša ali prenovi samo enkrat in to za največ 12 mesecev, s skupnim trajanjem največ 24 mesecev. Predvidena je tudi izjema maksimalnemu številu podalšanj in t.z. obdobju »stop and go«.

Prepoved odpuščanja

Prepoved kolektivnega ali individualnega odpuščanje iz upravičenih objektivnih razlogov, je bila podaljšana in delno spremenjena.

Prepoved velja bodisi za podjetja, ki niso zaprosila za popolni nadomestni dohodek, bodisi za tiste, ki ga sploh niso zaprosile. Obstajata torej dva termina, ki ju je treba spoštovati pri prepovedi odpuščanja in sicer:

  • En rok sovpada z datumom zaključka koriščenja vsaj enega izmed socialnih blažilcev (nadomestni dohodek ali oprostitev plačila prispevkov)
  • 31. december 2020 za vsa ostala podjetja.

Nadomestni dohodek (dopolnilna blagajna-CIG)

Avgustovska uredba je podaljšala tudi nadomestni dohodek za dodatnih 18 tednov, ki jih bo mogoče koristiti med 13. julijem in 31. decembrom 2020. Nadomestni dohodek, za katerega je podjetje zaprosilo pred 13. julijem, ne vpliva na skupni seštevek tednov.

Če pa je podjetje že zaprosilo za nadomestni dohodek pred 13. julijem tudi za obdobje po tem datumu, bo nadomestni dohodek CIG zaobjet v tistega, ki je predviden z avgustovsko uredbo.

Od skupno 18 tednov, se lahko koristi 9 tednov brez dodatnih stroškov, za ostalih 9 tednov je predvideno vplačilo dodatnih prispevkov, izračunanih na podlagi izgubljenega dohodka glede na prvi semester 2020:

  • Če se je promet zmanjšal za 20% glede na prvi semester 2019, ni predvideno dodatno vplačilo
  • Če se je promet zmanjšal, toda za manj kot 20% glede na prvi semester 2019, je predvideno vplačilo prispevka v višini 9% na podlagi manjšega dogodka, ki so ga prejeli zaposleni
  • Če se promet ni zmanjšal pa, je predvideno vplačilo v višini 18%.

Uporaba različne stopnje je vezana na predstavitev samo-izjave o dohodku. V primeru, da se samo-izjavo ne predstavi, bo potrebno vplačati 18% prispevek.

Kako se bo na zavod za socialno varstvo INPS vložilo prošnjo za dodatnih 9 tednov nadomestnega dohodka (CIG), bo zavod določil v kratkem. Trenutno torej ni možno še predstaviti prošnje za dodatno obdobje CIG.

PRILOGE