Avgustovska uredba – davčni vidiki

Nepovratna sredstva za gostinska podjetja

Namenjena so podjetjem s prevladujočo gostinsko dejavnostjo (koda ATECO 56.10.11), menze (ATECO koda 56.29.10) in stalnim gostinstvom po pogodbi (ATECO koda 56.29.20).

Ta podjetja:

  • če so začela poslovati do 1.1.2019, morajo dokazati, da so v četrtletju od marca do junija 2020 imela 75-odstotni izpad prometa od prodaje ali povprečnih iztržkov v primerjavi z enakim časovnim okvirom v letu 2019;
  • če so začela poslovati po 1.1.2019, pa ni potrebno dokazati ničesar.

Zainteresirani subjekti lahko oddajo posebno vlogo za izplačilo prispevka na način, ki bo določen s posebno uredbo.

Prispevek je namenjen nakupu proizvodov in pridelkov, vključno z vinskimi, kmetijskimi in prehrambenimi verigami, tudi za pridelke z oznakama ZOP (DOP) in ZGO (IGP) in bo izplačan v dveh obrokih:

  • predujem v višini 90%, bo izplačan v trenutku, ko bo vloga za prispevek sprejeta. Predstaviti bo potrebno nakupne račune, tudi ne še poravnane.
    • preostanek ob predložitvi ustreznih dokazil o plačilu, ki bo moralo biti opravljeno s sledljivimi metodami (ne v gotovini)

Poudarjamo, da je v zakonski uredbi predvidena tudi najvišja meja porabe in sicer 600 milijonov v letu 2020.

Ukinitev drugega obroka davka na nepremičnine IMU – nastanitvena podjetja

Avgustovska uredba določa, da se ukinja drugi obrok davka IMU za nepremičnine podjetij v turističnem in zabaviščnem sektorju katastrske kategorije D/2 in pripadajoče objekte, objekti turističnih kmetij, turističnih kampov, mladinskih domov/hostlov, planinskih koč, morskih in gorskih kolonij, najemodajalcev za kratkoročno bivanje, počitniških hiš in apartmajev, bed&breakfast, residencev in ​​kampov, pod pogojem, da lastniki tudi upravljajo dejavnosti, ki se tam izvajajo. Spominjamo, da je bila ta kategorija nepremičnin že upravičena do oprostitve plačila predujma davka IMU.

Davčni kredit za prekvalifikacijo nastanitvenih struktur

Prispevek lahko izkoristijo turistično-hotelska podjetja in tudi strukture, ki izvajajo kmetijsko-turistične dejavnosti in/ali nudijo zdraviliško zdravljenje (SPA). Bonus se prizna v višini 65% stroškov, ki so nastali zaradi prekvalifikacije v obdobjih 2020 in 2021. Uporabi se lahko samo v kompenzaciji z uporabo obrazca F24.

Podaljšanje roka za plačilo davkov

Predvidena je možnost odloga plačila 2. akontacije davkov, če je prišlo do izpada prometa, za subjekte podvržene sintetičnim indeksom zanesljivosti »ISA« pod pogojem, da je bil v prvem semestru 2020 izpad prometa 33% z ozirom na isto obdobje v letu 2019. Če je zgoraj navedeni pogoj izpolnjen, lahko akontacijo plačate do 30. aprila 2021.

Preložitev rokov za dejavnost izterjave

Spominjamo, da avgustovska uredba predvideva odlog rokov za dejavnost izterjave, ki je bil predhodno določen na 31.8.2020. Zamrznjena so npr.:  plačila, ki zapadejo od 8.3.2020 do 15.10.2020 in jih bo potrebno poravnati do 30.11.2020. Na 15.10.2020 je bil tudi premaknjen termin s katerim bo ponovno vzpostavljena dejavnost pošiljanja izterjevalnih aktov.

Prevrednotenje poslovnih sredstev in participacij

Avgustovska uredba predvideva za podjetja možnost prevrednotenja lastnih imobiliziranih sredstev v računovodskih izkazih za leto 2020, z vplačilom nadomestnega davka:

  • v višini 3%. S takim vplačilom, bo lahko družba vpisala, od leta 2021, višjo vrednost sredstev in bo lahko torej odbila višje amortizacije in višji znesek morebitnih stroškov za vzdrževanje, skladno s povišano vrednostjo;
  • v višini dodatnih 10%. Velja za podjetja z dvostavnim knjigovodstvom: v primeru takega vplačila, bo mogoče presežek iz prevrednotenja davčno sprostiti. S plačilom postane rezerva enakovredna ostalim rezervam iz dobička.

Priloge