Ta spletna stran uporablja piškote drugih spletnih mest, ki omogočajo merjenje obiskanosti in boljšo uporabniško izkušnjo. Z zaprtjem tega obvestila, ogledom strani, odprtjem katerikoli povezave ali katerikolim nadaljevanjem brskanja soglašam z namestitvijo piškotov. Več informacijiSprejmem

IZOBRAŽEVALNI TEČAJI

varnost pri delu, HACCP, protipožarna varnost, prva pomoč

Več informacij

Pobude SDGZ-ja

Erasmus+ Projekt EARN Kamnoseštvo

earn-skupniErazmus+mini

Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.

Projektno partnerstvo sestavljajo predstavniki delodajalcev in šol iz treh vključenih držav in sicer Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana kot vodilni partener, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola iz Ljubljane ter Šolski center Srečka Kosovela, Višja strokovna šola iz Sežane, Center za strokovno usposabljanje – Istituto Salesiano "San Zeno" iz Verone, Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta, Klesarska šola iz Brača ter Grozd za eko-socialne inovacije in razvoj CEDRA iz Splita.

Motiv, ki je vodil OOZ Sežana pri pripravi vloge je položaj mladih, ki je pri vstopu na trg dela zaznamovan s slabo povezavo med izobraževalnim sistemom in trgom dela. Razmerje med suficitarnimi in deficitarnimi poklici ter izobrazbeno strukturo mladih, ki iščejo zaposlitev, je zelo neusklajeno. Formalne izobraževalne institucije se le v manjši meri povezujejo z gospodarskim sektorjem, zaradi česar mladim, poleg prave izobrazbene usmeritve glede na potrebe trga dela, primanjkuje tudi praktičnih izkušenj.

Vpis v srednješolske izobraževalne programe na tehniških področjih se v zadnjih letih drastično zmanjšuje. Interes mladih za vpis v poklicno in strokovno izobraževanje upada, na trgu delovne sile pa so vse bolj potrebni kadri s poklicno izobrazbo na področjih naravoslovja in tehnike.

Izrazito deficitarno področje srednjega poklicnega izobraževanja je tudi gradbeništvo, in v sklopu panoge gradbeništva tudi kamnoseštvo, ki je na območju partnerskih regij vključenih v projekt (Slovenija-Kras, Hrvaška-Split, Italija – Verona) tradicionalno, močno prisotno.

S predlaganim projektom namenjamo posebno pozornost krepitvi vpliva delodajalcev na izvajanje praktičnega usposabljanja za poklic kamnoseka, prvemu stiku med delodajalcem in dijakom, načinu praktičnega usposabljanja in oblikovanju novega modela praktičnega usposabljanja. Odnos med dijakom, delodajalcem in šolo se lahko okrepi in izboljša na zelo preprost način, ki ne potrebuje nobenih posebnih organizacijskih sprememb, le nekoliko drugačen način dela in sodelovanja.

Partnerji bomo v okviru predlaganega projekta razvili nov model praktičnega usposabljanja na podlagi dobrih praks in izkušenj partnerjev. Cilj pravočasnega povezovanja med delodajalcem in šolo je zagotoviti, da temeljna znanja poklica, ki jih dijak dobi pri strokovno teoretičnih in praktičnih predmetih povežemo z deli, ki jih bo dijak opravljal pri delodajalcu. S tem povečamo odzivnost dijaka na realno delovno okolje, delodajalcu pa damo možnost, da izrazi prioritete pri osvajanju temeljnih vsebin praktičnega pouka.

V okviru novega modela praktičnega usposabljanja bo šola v začetku šolskega leta organizirala srečanje delodajalcev, mentorjev, učiteljev praktičnega usposabljanja, učiteljev teoretičnih predmetov in dijakov, ki se izobražujejo za poklic kamnoseka ter njihovih staršev. Na srečanju bodo delodajalci predstavili svoje delavnice, opremljenost, izdelke, načrt »šolskega« izdelka in pričakovane rezultate. Dijakom bodo dali možnost izraziti svoja pričakovanja v zvezi s pridobivanjem veščin poklica.

Cilji projekta so:

Izmenjava znanja in dobrih praks med partnerji,
Vzpostavitev novega strateškega partnerstva zbornic, šol in delodajalcev (Sežana, Split, Trst) in šol (Verona, Ljubljana, Brač, Sežana),
Okrepitev vpliva delodajalcev na izvajanje praktičnega usposabljanja,
Nadgradnja dosedanjega sodelovanja partnerjev s sorodnimi organizacijami v drugih državah in širitev tega sodelovanja na nove partnerje,
Vzpostavitev in uvedba novega modela praktičnega usposabljanja »Učenje za razvoj kompetenc« ,
Pridobitev novih znanj in kompetenc učiteljev, izobraževalcev in delodajalcev ,
Pridobitev novih praktičnih in uporabnih znanj za hitrejšo vključitev ter odzivnost dijakov po končanem šolanju,
Povečanje interesa med mladimi za poklic kamnosek,
Povečanje podjetniškega interesa med mladimi.
Predlagani projekt prispeva k večji sinergiji povezovanja med izobraževalnimi institucijami (šole, ki izobražujejo za poklic kamnoseka) in gospodarskim sektorjem (zbornice, delodajalci) ter vzpostavitvi novega modela praktičnega usposabljanja z delom.

Dodana vrednost projekta je povečana odzivnost dijakov na realno delovno okolje, pridobitev novih praktičnih in uporabnih znanj za hitrejšo vključitev na trg dela oziroma odzivnost dijakov po končanem šolanju, pridobivanje poklicne identifikacije in tržno pridobljenih znanj.

Izvedene aktivnosti:

  • 1. Kick off meeting na OOZ Sežana
  • Srečanje delodajalcev na OOZ Sežana
  • Prvi študijski obisk na SGGOŠ, Ljubljana (7.-11.32016)
  • Prvo srečanje strokovnega tima (multiplikacijski dogodek)
  • Drugo srečanje projektnih partnerjev pri projektnem partnerju CEDRA v Splitu

Podrobne informacije o projektu na http://ooz-sezana.si/?page_id=6791

 

Projekt BU-G.S. - Building Green Skills

bugs-mini

PROJEKT:

BU.G.S. (gradnja zelenih spretnosti v gradbenem sektorju) je projekt, ki je sofinanciran s strani evropskega programa PROGRESS. Nanaša se na vrzeli v zelenih spretnostih ("hrošci"), katere imajo lahko negativni učinek na profesionalno kariero in njeno rast, na priložnosti za zaposlovanje in konkurenčnost podjetij. Z namenom, da se
soočimo s temi tveganji, projekt predvideva aktivnosti in rezultate usmerjene v dve bolj pomembni zadevi:

- identifikacijo posebnih zelenih spretnosti, ki so zahtevane v gradbenem sektorju zaradi evropskih, nacionalnih in regionalnih strategij ter zakonodajnih ureditev,

- razvoj orodja in metod, ki bodo učinkovito pripomogli k odstranitvi obstoječih (ali potencialno obstoječih) ozkih grl na tem področju.

CILJI:

Najpomembnejši cilj projekta je identifikacija (zaznava) vrzeli v zelenih spretnosti in krepitev zelenih Prekvalifikacij in dodatnega usposabljanja v gradbenem sektorju.

Vse to bo pripomoglo k:
- pridobitvi (možnosti) dostopa do novih delovnih mest
- izboljšanju konkurencnosti posameznikov ter malih in srednjih podjetij,
- okrepitvi zelene gospodarske rasti.

KOMU JE NAMENJEN:

Projekt naslavlja tiste, ki delajo na in za gradbeni sektor, kot so projektanti, vodje gradbišc, gradbeni tehniki, gradbeni delavci, strokovnjaki za poklicno usposabljanje, deležniki ipd. ki morajo izboljšati ali zagotoviti zelene spretnosti za rast kariere zaposlenih in za izboljšanje zaposlitvenih možnosti (priložnosti).

KJE SE PROJEKT IZVAJA:

Aktivnosti projekta se izvajajo v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem ter v Sloveniji.

PARTNERJI:

Člani projektnega konzorcija prihajajo iz štirih evropskih držav in predstavljajo tako javne kot zasebne institucije oziroma združenja, ki se ukvarjajo:

- poklicnim usposabljanjem in programi usposabljanja za gradbeni sektor,
- strategijami in storitvami za male in srednja podjetja in združenja le-teh s področja gradbeništva,
- poklicnim usposabljanjem in programi usposabljanja usmerjenimi v krepitev ustvarjanja delovnih mest poveznih z zelenimi spretnostmi v gradbenem sektorju.

Preberi si brošuro projekta.

Več o projektu tudi na Facebooku in Twitterju.

Mednarodna trgovina in storitve - brošura članov sekcije

brosura mts-mini

Iščete partnerja v Italiji ali v Vzhodni Evropi? Tukaj lahko najdete vse kontakte in predstavitve podjetij sekcije mednarodne trgovine in storitev pri SDGZ.

T-lab Laboratorij turističnih priložnosti

tlab-mini

T-lab
Laboratorij turističnih priložnosti
www.tourism-lab.eu

Vodilni partner:
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  

Projektni partnerji:
PP 1 Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije — Turistica
PP 2 Primorski tehnološki park, d. o. o.
PP 3 Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
PP 4 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje Unione Regionale Economica Slovena
PP 5 Fondazione Università Ca' Foscari Venezia
PP 6 S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A

Predstavitev projekta:
Izhodišče Laboratorija turističnih priložnosti je, da z uporabo novih tehnologij spodbuja uresničitev inovativnih idej v turizmu in povezovanje. Pri tem gradimo na dobrih izkušnjah uveljavljenega projekta Banka turističnih priložnosti Slovenije (BTPS), prejemnice številnih mednarodnih nagrad in priznanj (Svetovne turistične organizacije, Evropske komisije ter OECD in Nordijskega inovacijskega centra). Uspešno prakso BTPS bomo nadgradili z dodatnimi spodbudami za uporabnike portala www.tourism-lab.eu, kot so svetovanje, eksperimentiranje, inkubiranje, ter s širitvijo delovanja na področje obmejnih regij Italije in Slovenije.

TRANSARMON: instrument za podjetja, ki delujejo čezmejno med Slovenijo in Italijo

transarmon - logo mini

Po odpravi omejitev, ki so ovirale prost pretok ljudi, blaga in storitev, je po odprtju Schengenske meje naraščajoče število malih in srednje velikih podjetij ob meji začelo poslovati na čezmejnem območju. Možnosti, ki so jih ustvarile nove razmere, in povpraševanje vse bolj dinamičnega prebivalstva, pozornega na kakovost, ki brez težav prečka nekdanjo mejo zaradi izbir, povezanih z zaposlitvijo, življenjem in koristmi, so ustvarili nove razmere tudi za podjetja, ki tem ljudem nudijo proizvode in storitve.
Skrben podjetnik, ki gre v korak s časom, namenja takim spremembam pozornost, jih spremlja in v njih prepoznava priložnosti za trgovanje, naložbe in rast. Najsi bo Slovenec ali Italijan, giblje se na obeh straneh meje in sledi priložnostim, ki se pokažejo v Sloveniji ali v Italiji.
Če želi svoje delo kar najbolje opravljati, mora poslovati v najboljših možnih pogojih, začenši pri izpolnjevanju predpisov, kjer se kljub poskusom Evropske unije, da bi uskladila in sprostila notranji trg vseh držav članic, še vedno kažejo razlike med posameznimi državami.
Namen projekta Transarmon je prispevati k odpravi teh neskladnosti med Slovenijo in Italijo ter čezmejnim podjetjem obeh držav zagotoviti pogoje za seznanjanje s spremembami zakonodaje za namene njenega usklajevanja in jim tako omogočiti lažje in prožnejše delovanje na mejnem območju.
Projekt deluje na podlagi seznanjanja, odkrivanja, učenja in poglabljanja vsebin, ki naj bi bile predvsem v domeni pravnikov, vendar v resnici neposredno vplivajo na vsakodnevno življenje.
Projekt torej ponuja obširnejše in boljše poznavanje čezmejnega podjetništva. Malim in srednje velikim podjetjem posreduje znanje in izkušnje, ki so potrebni za varno poslovanje na čezmejnem območju.

Prelistaj si naš priročnik za podjetja na: http://issuu.com/sdgz-ures/docs/prirocnik_transarmon_slovenski_2015