Ta spletna stran uporablja piškote drugih spletnih mest, ki omogočajo merjenje obiskanosti in boljšo uporabniško izkušnjo. Z zaprtjem tega obvestila, ogledom strani, odprtjem katerikoli povezave ali katerikolim nadaljevanjem brskanja soglašam z namestitvijo piškotov. Več informacijiSprejmem

IZOBRAŽEVALNI TEČAJI

varnost pri delu, HACCP, protipožarna varnost, prva pomoč

Več informacij

Organizacija

workflow

 

Organizacija SDGZ – vodilna mesta

Predsedstvo
FRANDOLIČ ROBERT Deželni predsednik
Odbornice/ki

COK ALJOŠA

GRILANC UROŠ
PAHOR FABIO
SGUBIN LAURA
STERNI PETER
TENZE NIKO

TERPIN JANEZ

 

Predsedniki stanovskih in pokrajinskih sekcij
KRALJ MAKSIMILIAN Obrtna sekcija
MALALAN MIRJAM Sekcija trgovine na drobno
DEVETAK ROBERT Sekcija mednarodne trgovine in storitev
OBERDAN ALAN Sekcija samostojnih poklicev in deželni Podpredsednik
ŽIVIC PAOLA Sekcija gostinstvo in turizem
KOVAČIČ ADRIANO Predstavnk zadružnih bank in finančnih institutcij
Nadzorni odbor
RUSTJA ALEKSANDER Predsednik
FERLUGA EDI
RUPEL NADJA
Nadomestni nadzornik
MEZGEC ERVIN

Sekcije

Podjetja včlanjena v sekcijo mednarodne trgovine in storitev se v glavnem ukvarjajo s prodajo italijanskih izdelkov v države Vzhodne Evrope in obratno. Trg zaobjema v glavnem države bivše Jugoslavije, ne pa izključno: polagoma se včlanjeni operaterji širijo na vse vzhodno-evropske države, tako da nekateri postajajo že vodilni operaterji na nekaterih važnih tržiščih, kot je npr. Rusija.

Klasični import-export se je s časom preusmeril v vedno večjo specializacijo podjetij: vsako izmed teh se ukvarja s točno določenim proizvodom na točno določenem trgu; poleg tega nudi tudi veliko paleto storitev, kot so svetovalne storitve ob prodaji in po-prodajni servis (redna in izredna popravila).

V zadnjem obdobju se vedno več podjetij prijavlja na mednarodne razpise – tenderje in redno spremlja ter svetuje italijanskim podjetnikom, ki si želijo investirati v vzhodni Evropi. Člani sekcije so poleg klasičnih grosistov in izvoznikov tudi špediterska in prevozna podjetja ter pomorske agencije.

Tu lahko snamete brošuro včlanjenih podjetij, ali pa si jo prelistate. Realizirali smo jo s podporo javne agencije SPIRIT Slovenija.

 

Predsednik sekcije: ROBERT DEVETAK

Tajnica: NADJA RUPEL 

Popravi trgovska sekcija SDGZ združuje predvsem trgovine, ki se delijo na dve različni kategoriji: jestvine in ne-jestvine. Med prve spadajo klasične prodajalne, marketi, sadje in zelenjava, v drugo kategorijo pa: oblačila in obutev, tehnični artikli, trafike in knjigarne, agrarije in prodajalne kmetijskih izdelkov, drogerije, zlatarne – urarne, trgovine z gospodinjskimi stroji, železnine, prodajni centri gradbenega materiala, ploščic in sanitarij, darilnih predmetov in raznega blaga. Dejavnosti in pobude sekcije zadevajo predvsem promocijo (Trieste City Club), izobraževanje (tečaji za higienske norme HACCP), institucionalno sodelovanje z raznimi komisijami tržaške Trgovinske zbornice in občin, CONGAFI Commercio, ustanovitev centra CAT – servisi za trgovino, idr.

Sekcija organizira tudi kolektivne pobude in skupne investicije za člane, nudi pa tudi sindikalno asistenco in pravno svetovanje za odnose z osebjem ter tehnično pomoč za pridobivanje javnih sredstev in prispevkov iz deželnih in državnih skladov ter skladov EU.

 

Predsednica sekcije: MIRJAM MALALAN

Gostinska sekcija SDGZ združuje podjetja, ki se nudijo gostinske storitve, prenocitve in druge turistične storitve. Tako je v sklopu sekcije več kategorij: gostilne, restavracije, bari in pub-i, picerije, hoteli, penzioni in turistične agencije.

Dejavnosti in pobude sekcije zadevajo predvsem promocijo (ena izmed najbolj zanimivih in uspelih pobud je Cesta Terana v sodelovanju s tržaško Pokrajino), izobraževanje (kuharski in marketinški ter tečaji za higienske norme HACCP), institucionalno sodelovanje z raznimi javnimi upravami (Občine, Pokrajine in Dežela FJK) in gostinskimi ter turističnimi ustanovami (AIAT, Promotrieste, CAT – Consorzio albergatori Trieste, idr.) ter klasično turistično promocijo s paketi, tematskimi večeri, posebnimi ponudbami (T for you), idr.

Nekateri člani sekcije so tudi v imenu SDGZ vključeni v razne komisije in odbore, ki delujejo na gostinskem področju. Sekcija nudi tudi sindikalno asistenco in pravno svetovanje za odnose z osebjem ter tehnično pomoč za pridobivanje javnih sredstev in prispevkov iz deželnih in državnih skladov ter skladov EU.

 

Predsednik sekcije: PAOLA ŽIVIC

Tajnica: KATJA FABRIZI 

Obrtna sekcija Slovenskega deželnega gospodarskega združenja je poleg sekcije trgovcev na drobno najštevilcnejša sekcija. Združuje veliko število različnih obrti, od mizarjev, elektro- ali termo- inštalaterjev do frizerk, mehanikov ali vrtnarjev.

V zadnjih časih pa se je bistveno povečala predvsem proizvodna obrt. Med člani sekcije nekateri sledijo več-desetletnim družinskim tradicijam, drugi pa se uvajajo v nov, visoko specializiran tip obrti, nekateri delujejo v manjših družinskih delavnicah, drugi pa so dejavni v velikih halah v obrtnih conah ali večjih obrtnih objektih, ki združujejo več obrtnikov. Skupni imenovalec vseh obrtnikov včlanjenih v SDGZ je nedvomno visoka kakovost nudenih storitev. V zadnjem desetletju je obrtna sekcija dosegla več pomembe vrednih rezultatov: mnogo predstavnikov obrtne sekcije je stalno prisotnih v raznih pokrajinskih ali deželnih strokovnih odborih; v koordinaciji SDGZ sta bili ustanovljeni obrtni coni v Dolini in Zgoniku, v katerih je našlo prostor več včlanjenih obrtnikov, ki so prej delovali v pretesnih prostorih; poleg tega se sekcija že več let aktivno udeležuje raznih obrtnih sejmov in pobud v Italiji in Sloveniji, predvsem v tesnem sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije, katere član je tudi samo SDGZ. Sekcija nudi tudi sindikalno asistenco in pravno svetovanje ter tehnično pomoč za pridobivanje javnih sredstev in prispevkov iz deželnih in državnih skladov ter skladov EU.

 

Predsednik sekcije: MAXIMILIAN KRALJ

Sekcija Samostojnih poklicev se je kot zadnja pridružila ostalim stanovskim predstavništvom, dejavnim v okviru SDGZ. To sekcijo označuje od samega začetka velika raznolikost, saj so vanjo včlanjeni najrazlicnejši poklici: odvetniki, zdravniki, inženirji, arhitekti, enologi, informatiki, prevajalci idr. Ta raznolikost poklicev predstavlja tudi veliko prednost, če upoštevamo možnosti povezovanja različnih profesionalnih profilov, po drugi strani pa je včasih tudi večkrat težko usklajevati toliko razlicnih interesov, zato je bilo tudi več pobud namenjenim posameznim interesnim skupinam.

Med najvidnejšimi dosežki skupine naj omenimo: sodelovanje projektantov pri izgradnji obrtnih con, sodelovanje prevajalcev za prevode za javne uprave, skupne promocijske akcije finančnih promoterjev in zavarovalnih agentov, itd. V bodočem bo potrebno vsekakor posvetiti več pozornosti vsem profesionalnim profilom in angažirati z novimi iniciativami čim vecje število članov.

 

Predsednik sekcije: ALAN OBERDAN