Priložnost za izobraževanje na področju umetnostne obrti

Izobraževalni zavod IAL FVG je objavil poziv za prijavo na izobraževanje o tehnikah obrtnega ustvarjanja ter kulturnega ovrednotenja draguljarstva. Pobudo vodi IAL FVG skupaj z raznimi partnerji, eden od katerih je član SDGZ Draguljarna Malalan iz Opčin. Izobraževanje vključuje 2 obvezna tečaja usposabljanja:

   Usposabljanje za pridobitev boljših kompetenc na področju umetniških obrti, in sicer v predvidenem obsegu 120 ur

    Podjetniško usposabljanje v predvidenem obsegu 70 ur

 

Izobraževanje se bo opravljalo na sedežu zavoda IAL FVG v Trstuv času delavnika z začetkom meseca marca in zaključkom v mesecu maju 2018. Nanj se lahko prijavijo osebe, ki imajo uraden status brezposelne osebe, imajo stalno ali začasno prebivališče v Deželi Furlaniji Julijski Krajini in imajo zaključeno srednješolsko oziroma poklicno šolanje.

Kandidati, ki se želijo udeležiti izbora, morajo izpolniti spletno prijavnico, ki jo lahko prenesejo preko spletne povezave www.ialweb.it oziroma jo pridobijo na sedežu zavoda IAL FVG.

Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do sobote 17. februarja 2018.

Več informacij o izobraževanju lahko najdete v dokumentu javnem pozivu spodaj.