Prijava F-GAS: zapadlost 31.05.18

Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča, da morajo vse fizične in pravne osebe do 31. maja obvezno izpolniti “Prijavo F-GAS” za prejšnje leto za vse fiksne naprave in sisteme za:

• Ohlajevanje
• klimatizacijo prostorov
• toplotne črpalke
• protipožarne sisteme

ki vsebujejo 3 ali več kg ozonu škodljivih fluoriranih toplogrednih plinov.

Izpolnjevanje in predstavitev prijave poteka izključno preko platforme Visokega instituta za raziskovanje in varovanje okolja (ISPRA) preko spletne povezave:

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas 

Seznam plinov, ki so podvrženi prijavi so dostopni na povezavi: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili/elenco-aggiornato-delle-sostanze-da-considerare-ai-fini-della-dichiarazione

Prijava ni obvezna za sisteme, ki kot ohlajevalno snov uporabljajo npr. amoniak, CO2, pesek, plin R22 in ostale snovi, ki niso navedene v prilogi 1 Uredbe ES 842/2006.

Vse člane pozivamo, da s svojimi dobavitelji oz. z vzdrževalci naprav preverijo katero tipologijo plina uporabljajo in če je ta podvržena obveznosti prijave.

V primeru, da se prijave ne predstavi so predvidene visoke kazni.