Deželni kataster ogrevalnih naprav: 22.2.18 MIB TS

Na pobudo in zahtevo članov termoinstalaterjev smo pozvali javno upravo in pristojne institucije, da se ponovno priredi seminar na temo uporabe internetne platforme za toplotne naprave FJK.

Srečanje, v priredbi družbe Esatto spa in OASI software srl, bo dne 22. februarja na sedežu MIB, l.go Caduti di Nassiriya 1 s sledečim urnikom: 9.30-12.30 oz. 13.30-16.30.

Registracija je obvezna in poteka preko sledeče spletne povezave: https://doodle.com/poll/85br6f7r9mzdudbm.

Vse člane termoinstalaterje pozivamo, da nam pred srečanjem pošljejo eventuelna vprašanja o uporabi platforme, katera bomo posredovali organizatorju srečanja.